Integrerad hållbarhetsförståelse

Ansvaret för hållbarhet är delat och det innebär enorma möjligheter men även utmaningar. En medarbetare som är engagerad, som får vara med och göra skillnad är en stolt och nöjd medarbetare som gör stor skillnad. Hållbarhet handlar om enormt stora frågor, men även de små som man stöter på varje dag i sin vardag. Vet era medarbetare hur de kan stötta hållbarhetsarbetet? Det finns många sätt att arbeta på för ett hållbart arbetsliv, det kan t. ex handla om att motivation ska stimuleras och där stress och utbrändhet kan förebyggas. Möjlighet till motion och friskvård men framför allt handlar det om att känna sig delaktig. Vi hjälper er med att se över hur hållbarhetsförstålsen är på ert företag.

Den moderna sponsringen – volontärarbete

Sponsringen på företag försvinner allt mer och ersätts av engagemangsfrågor, att ge av sin arbetstid är en sådan fråga. Gemensamt för alla volontäruppdrag är att man som volontär medverkar till en hållbar och bättre tillvaro för andra – och inte sällan även för sig själv. Den som engagerar sig som volontär får också mycket tillbaka, till exempel utlopp för sina intressen och en chans till personlig utveckling. Ideellt engagemang skapar även samhörighet mellan oss människor. Det får oss att må bra och känna oss delaktiga i en social gemenskap. Engagemanget i ideella organisationer ger dessutom människor en röst i samhället – och därmed en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Det finns många olika variationer på hur man kan lägga upp ett volontärengagemang på en arbetsplats, vi hjälper dig ser över era behov och vilka möjligheter som finns.

 

För mer information kontakta:
Anna Svärd, anna@svardpartners.se, (+)46768992267