Vi är diplomerade i frågor som mänskliga rättigheter, leverantörsansvar och vi hjälper er göra en ansvarsanalys i ert företag. Som företag har man ett stort ansvar ur en etisk synvinkel, och ansvaret handlar om ett faktiskt ansvar och ett fysiskt ansvar. Vi reder ut begreppen och gör en kartläggning över dina leverantörskedjor. Det räcker inte med att vara med i en större branschorganisation som finns lokalt på plats och gör revisioner, ni som organisation har det faktiska ansvaret och måste arbeta aktivt med riskanalyser, kontroller och åtgärdsplaner.

Vi tittar på Direkta leverantörer, Indirekta leverantörer och SUB supluier – flera leder.

För mer information kontakta:
Anna Svärd, anna@svardpartners.se, (+)46768992267