Tillsammans med vår partners som är experter på ramverksval (Global Compact, ISO 26000, OECDs riktlinjer osv )hjälper vi er med er rapportering. Enligt den nya lagstiftningen finns det nu några tydliga krav som vi självklart tar med i våra analys. Vi rekommenderar vägval, som t. ex att rapportera i årsredovisningen, välja standards (GRI) eller inte, och framför allt hjälper vi er med att ta ut kommunikationen till kund och partners. Inte alla kan läsa en gedigen hållbarhetsrapport, vi hjälper er utveckla och se möjligheterna med olika kommunikationsval och möjligheter.

För mer information kontakta:
Anna Svärd, anna@svardpartners.se, (+)46768992267