Med 15 års erfarenhet av affärer med såväl företag, institut och privatpersoner, ger jag föreläsningar och eller säljträning för att snabbt få personal lönsamma.

Lönsamhet för dig som företagare och den anställde. Det finns incitamentsprogram för de flesta situationer. Om inte så tar vi fram ett optimerat ur lönsamhet och skattehänseende. Dessutom hjälper jag dig att väcka liv i affären om det skulle behövas.

För mer information kontakta:
Paller Svärd, paller@svardpartners.se, (+)46 700 92 15 19