Med nära till humorn föreläser jag om olika delar av finans och försäkringsmarknaderna samt uppskattade föreläsningar/diskussionsforum där vi låter deltagarna utbilda varandra och kunskaper sprids i rummet och i er organisation.

För mer information kontakta:
Paller Svärd, paller@svardpartners.se, (+)46 700 92 15 19