Här finns en liten checklista i punktform, titta på punkterna, är det någon ni ej arbetat med kan det vara dags!

 Medarbetarengagemang:

 • Vi låter våra medarbetare delta i samhällsutmaningar där vi verkar och kan göra skillnad
 • Volontär engagemang, det vi kallar ”den moderna sponsringen” uppmuntrar vi
 • Vi är transparanta och inkluderar våra medarbetare i våra affärsmål
 • Hälsa och träning är viktigt, både fysisk och psykisk hos oss därför stöttar vi friskvård, ergonomi och säkerhet på arbetsplatsen.
 • Mångfald och jämställdhet är en självklarhet och vi visar transparant hur vi arbetar med frågorna.
 • Vi uppmuntrar mentorskap och öppnar upp för praktikanter

Kommunikation

 • Vi kommunicerar hållbarhetsfrågor för att vi är skyldiga enligt lagen
 • Vi kommunicerar hållbarhetsfrågor för att det inspirerar andra företag att arbeta mer med hållbarhet och för att det stärker våra medarbetare och vårt varumärke.
 • Vi förstår vilka värden kommunikation har, och hur den kan göra skillnad i samhället därför har vi en gedigen kommunikationsplan kring vårt engagemang.
 • Internt kommunicerar vi för att medvetengöra strategier och förändringar, men även för att inspirera, inkludera och motivera medarbetare
 • Vi älskar kommunikation

Etik och risk

 • Mänskliga rättigheter och arbetsrätt är något som vi vet är viktigt i leverantörsled, inköp och även på vår egna arbetsplats.
 • Vi har policy, och vi är transparanta hur vi arbetar med frågorna.
 • Vi arbetar med våra placeringar och investeringar för att de skall vara etiskt hållbara.
 • Vi gör kontinuerligt riskbedömningar och åtgärdsplaner
 • Vi arbetar självklart med sociala, etiska och miljömässiga kriterier i upphandlingar och anbudsförfrågningar

Klimat

 • Vi minskar vårt fotavtryck genom reducering av avfall, resor och elförbrukning.
 • Policys, ramverk och handlingsplaner finns på plats
 • Vi främjar cirkulärekonomi, dvs vi delar och återanvänder
 • Sorterar, maximerar och väljer miljömärkt
 • Vi mäter, kartlägger och ber om hjälp

Framtidsvisioner

 • Vi arbetar med affärsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Vi vill inte bara rädda världen, vi vill vara med och utveckla världen ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Vi stöttar innovationer och entreprenörskap
 • Vad kan vi bidra med på den digitala resan alla företag ställs inför? Telematic, smarta lösningar? Vi ser in i framtiden.