Med mig som inhyrd Benefit Manager lovar jag att både ni som företag och anställda får betydligt mer för era pensionspengar. Jag hjälper till att handla upp den bästa lösningen för er. Mitt arbete grundar sig på 15 års erfarenhet av pensionsmarknaden där jag hjälpt kundföretag att handla upp lösningar på marknaden, det finns mycket pengar att spara.

För mer information kontakta:
Paller Svärd, paller@svardpartners.se, (+)46 700 92 15 19